TERMENI SI CONDIȚII

Termeni si Condiții Contractuale Generale privind prestarea serviciilor pe Platforma Agro-Licitații AGRODATA.MD

1. Dispoziții generale

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale (denumiţi în continuare Termenii şi Condiţiile Generale”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile prestării de servicii de către „Agrozoom” SRL pe Platforma de agro-licitații www.agrodata.md, platformă dedicată postării anunţurilor având ca obiect produse și servicii din domeniul agroindustrial. 

1.2. Accesarea şi vizitarea Platformei de Agro-licitație, înregistrarea unui cont pe aceasta şi/sau publicarea pe Platforma de Agro-licitație de anunțuri pentru vânzarea sau cumpărarea sub formă de licitație de bunuri agro înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiționată a acestor Termeni şi Condiții Generale.

2. Definiții                                       

În sensul acestor Termeni și Condițiile Generale, termenii folosiți cu majuscule vor avea înțelesul prevăzut mai jos:

2.1. Platforma de Agro-licitație -  Pagina de internet în forma www.agrodata.md sau în orice altă formă care va fi decisă de Prestator, care include orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este Prestatorul, dedicată postării anunțurilor de vânzarea sau cumpărarea sub formă de licitație de bunuri agro și alte anunțuri legate de piața agro.             

2.2. Prestator a platformei www.agrodata.md: Agrozoom” S.R.L., cod fiscal 1021600026422, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ion Neculce 47, MD-2064, email: vec.[email protected]                     

2.3. Anunț - informația despre vânzarea, cumpărare bunurilor agro, lansată de un Utilizator în cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.md, în condițiile specificate în acești Termenii și Condiții Generale.

2.4. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, având capacitate de exerciţiu deplină, precum şi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată (inclusiv Partenerii) care accesează platforma de agro-licitație www.agrodata.md.

2.5. Partener - profesionistul, persoană juridică sau persoană fizică autorizată, care desfășoară o activitate în domeniul agro, care utilizează platforma de agro-licitație www.agrodata.md în baza relaţiei contractuale cu Furnizorul.

2.6. Condiţii Speciale - documentul scris, semnat între Furnizor şi Partener, parte integrantă a relaţiei contractuale dintre aceştia, prin care se stabilesc elemente comerciale legate de  prestarea Serviciilor şi care se completează cu prevederile acestor Termeni şi Condiții.

2.7. Lista de Prețuri - o listă a prețurilor percepute de Prestator ca și contravaloare a Serviciilor de postare prestate, care reprezintă anexă la aceşti Termeni și Condiții Generale și care constituie parte integrantă a acestora; o listă a prețurilor percepute de Prestator ca și contravaloare a Serviciilor de promovare prestate (servicii suplimentare și dinamice), care face corp comun cu Termenii și Condițiile Generale și Anexele aferente.

2.8. Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, creată de www.agrodata.md pentru Utilizator, cu scopul de a utiliza serviciile prestate în cadrul Paginii agromarket  și de colectare în acest scop a informațiilor necesare. Accesul Utilizatorului la Cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare) și de o parolă.

2.9. Perioada de Facturare - o perioadă de 30 de zile consecutive de prestare a Serviciilor în favoarea Partenerilor, pentru care se emite factura pentru serviciile prestate de către Prestatorul Partenerilor pe Platforma de Agro-licitație. Prima Perioadă de Facturare va începe din ziua imediat următoare înregistrării Contului Partenerului pe Platforma de Agro-licitație www.agrodata.md.

2.10Serviciile - publicarea pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md de anunțuri pentru vânzarea sau cumpărarea sub formă de licitație de bunuri agro, serviciile suplimentare de promovare şi orice alte servicii oferite de www.agrodata.md și Prestator în cadrul platformei de agro-licitație.

2.11. Operatori - persoane special instruite de către Prestator pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către  Utilizatori pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md.

2.12Scorul de calitate – un algoritm de calcul al bonității fiecarăi anunț în parte bazat pe caracteristicile acestuia și pe comportamentul utilizatorului care l-a publicat pe Platforma de Agro-licitație. Caracteristicile, numărul lor și importanța acestora sunt alese de către agrodata, sunt la discreția totală a acestuia și cuprind aspecte precum numărul de câmpuri și de caractere de descriere completate, numărul de poze, detaliile locației scoase la vânzare, vechimea anunțului și status-ul de plată al ultimei facturi emise în contul utilizatorului, fără însă a se limita la acestea. 

3. Conţinutul Anunţurilor. Moderarea

3.1. Este permisă postarea unui singur Anunț. Același bun agro nu poate fi obiectul a două sau mai multe Anunțuri ale Utilizatorului, la momentul respectiv. Un Anunț nu se poate referi la mai mult de un bun agro.

3.2. Utilizatorul este obligat să includă în cadrul Anunțurilor cel puțin o fotografie a obiectului Anunțului, folosind formularul disponibil.

3.3. Conținutul Anunțurilor, inclusiv fotografiile atașate, trebuie să se refere în mod clar la obiectul acestora și să îl descrie într-un mod precis, complet și corect, care să nu inducă în eroare, în special în ceea ce privește starea juridică și tehnică, parametrii legați de prețul și locația obiectului Anunțului.

3.4. Nu este permis ca Utilizatorul să posteze alte fotografii decât cele ale bunului agro care face obiectul Anunțului, în special cu scopul de a promova firma, marca, logo-ul Utilizatorului sau o terță entitate.

3.5. Nu este permisă postarea de către Utilizator a niciunui fel de text, anunț sau alte informații pe fotografiile care prezintă bunul agro, în special postarea numerelor de telefon și a adreselor paginilor web ale Partenerilor, singura excepţie permisă fiind includerea pe fotografia care prezintă bunul agro a unui simbol al Partenerului sub forma unui filigran (inscripționare). În același timp, Furnizorul poate include pe oricare dintre fotografiile care prezintă bunul agro un filigran cu denumirea Platformei de Agro-licitație, cu scopul de a asigura fotografia respectivă împotriva utilizării ei neautorizate de către o terță entitate.

3.6. Utilizatorul care postează fotografii declară că este autorizat să utilizeze aceste fotografii cu scopul de a face publicitate pe platforma agro-licitație www.agrodata.md, respectând regulile specificate în Termenii și Condițiile Generale.

3.7. Prețurile specificate în Anunțuri trebuie exprimate în TVA în cazul în care Utilizatorul este plătitor de TVA, fără a include alte taxe sau impozite. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin preturi considerate neserioase de către Furnizor (de ex. preţuri mult inferioare pieţei/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

3.8. Conținutul Anunțului, inclusiv al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestor Termeni și Condiții Generale. Anunțul nu poate avea un conținut ofensator, vătămător, abuziv, ilegal, amenințător, hărțuitor, defăimător, obscen, pornografic, calomnios, discriminatoriu, ostil, care deteriorează imaginea Platformei de Agro-licitație sau care induc în eroare sau conţin oferte înşelătoare. Furnizorul se va asigura că niciun Anunţ publicat nu va conține: acte de concurență neloială, link-uri către prestatori de servicii sau către website-uri ale unor terți, oferte pentru bunuri sau servicii a căror vânzare sau prestare este ilegală, date cu caracter personal care identifică sau pot conduce la identificarea unei persoane în lipsa acordului expres al acesteia, viruși sau alte tipuri de fișiere, coduri sau programe menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricăror componente software sau hardware, adrese de e-mail înșelătoare sau inexistente.

3.9. Nu este permisă postarea de către Utilizator a unui Anunț care conține o ofertă de achiziționare/cumpărare (în loc de vânzare), reducerea semnificativă, ulterioară postării, a preţului de vânzare sau a chiriei ori manipularea cuvintelor cheie (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu bunul agro). De asemenea, este interzisă includerea în titlu sau în descrierea anunțului a adreselor de pagini web pe care se desfășoară o activitate similară / concurentă cu platforma de agro-licitație www.agrodata.md.

3.10. Utilizatorul trebuie să specifice în conținutul Anunțului datele sale de contact. Datele de contact specificate în conținutul Anunțului trebuie să fie identice cu datele incluse în setările Contului Utilizatorului.

3.11. Orice Anunț poate fi verificat de către Prestator, iar Anunțurile care nu respectă aceşti Termeni si Condiţii vor fi refuzate şi/sau șterse în cel mai scurt timp posibil.

3.12. Ca urmare a constatării nerespectării regulilor din aceşti Termeni si Condiţii de către oricare dintre Anunțurile publicate pe platforma www.agrodata.md, Operatorii Prestatorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

fie să modifice parţial Anunţul şi să îndrepte erorile sau inadvertenţele constatate, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv,

fie să întrerupă continuitatea publicării Anunţului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunţului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md

3.13. În cazul refuzării Anunţului şi ștergerii acestuia de pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md, Prestatorul va notifica Utilizatorii, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate.

3.14. Dispozițiile de la punctul 3.13 nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

3.15. Utilizatorul are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea platformei de agro-licitație www.agrodata.md, prin transmiterea unei obiecții Prestatorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

3.16. Dacă poziția menționată la punctul 3.15 este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Prestator Utilizatorului, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul platformei de agro-licitație www.agrodata.md;

dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La cererea Utilizatorului, taxa poate fi rambursată direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau într-un alt cont indicat de Utilizator.

3.17. Dacă poziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 3.13:

a) Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;

b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La cererea Utilizatorului, taxa poate fi rambursată în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau într-un alt cont indicat de Utilizator.

3.18. Ştergerea unuia sau mai multor Anunţuri duce la scăderea proporţională a numărului de anunţuri contractate de Utilizator. Sumele aferente achitate de Utilizatori cu ocazia achiziţionării pachetului respectiv de Anunțuri nu se returnează.

3.19. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat un Anunţ fără a remedia problemele semnalate, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la platforma de agro-licitație www.agrodata.md în vederea postării de noi Anunţuri sau administrării Anunţurilor existente, până la încetarea efectivă a contractului dintre părţi.

3.20. Cu scopul de a crește eficacitatea Anunțului, Prestatorul are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia.

4. Principii de funcționare a platformei de agro-licitație www.agrodata.md

4.1. Serviciul principal prestat în cadrul platformei www.agrodata.md constă în a oferi Utilizatorilor posibilitatea de a stoca temporar, contra cost, Anunțurile pe server și de a le publica pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md.

4.2. Utilizatorul este de acord ca Prestatorul să utilizeze Anunțul sau anumite elemente ale Anunțului (printre altele, fotografiile incluse în Anunț), de asemenea, după încheierea postării Anunțului, pe pagina de internet și în materialele publicitare ale platformei de agro-licitațiewww.agrodata.md., precum și pe alte platforme ale sale. În cazul în care se publică anumite elemente ale Anunțului, nu vor fi dezvăluite datele de contact ale Utilizatorului.

4.3. Pentru postarea Anunțurilor, este necesară completarea corectă a formularului electronic pentru adăugarea Anunțului, conform instrucțiunilor indicate în formular.

4.4Agrodata începe automat postarea Anunțului în cel mult o oră de la completarea formularului menționat în pct. 4.3.

4.5. Anunțurile Utilizatorilor sunt afișate în ordinea data de scorul de calitate înregistrat de fiecare anunț în parte.

4.6. Utilizatorii vor putea publica Anunţurile postate pe platforma www.agrodata.md., sau pe altă subpagină dedicată de agrodata a site-ului agrodata.md conform instrucțiunilor disponibile pe platforma agro-licitație www.agrodata.md.

4.7 Prestatorul va avea posibilitatea de a presta servicii pentru punerea la dispoziție și menținerea paginilor web www.agrodata.md. Preţul pentru punerea la dispoziție a paginilor web va fi specificat de fiecare dată în Lista de Prețuri. Domeniile din cadrul paginilor web agrodata.md, pe care le folosesc Utilizatorii sunt proprietatea Prestatorului. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica denumirea paginii web și de a refuza prestarea serviciilor sub o anumită denumire pe domeniul agrodata.md.

5. Reguli de utilizare

5.1. Din momentul creării Contului şi al acceptării Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator, se încheie un contract între Utilizator și Furnizor, al cărui obiect este prestarea Serviciilor pe Platforma agro-licitație, în condițiile specificate în Termenii și Condițiile Generale. În măsura în care semnează cu Furnizorul Condiţii Speciale, Partenerilor li se pot aplica condiţii diferite de cele specificate în aceşti Termeni şi Condiţii Generale.

5.2. Utilizarea platformei de agro-licitație www.agrodata.md. necesită îndeplinirea cumulată de către Utilizator a următoarelor condiții:

a) înregistrarea corectă a Contului;

b) acceptarea online a Termenilor și Condițiilor Generale de către Utilizator sau, în cazul Partenerilor cărora li se aplică Condiţii Speciale, semnarea Condiţiilor Speciale şi acceptarea în scris a conținutului acestor Termeni și Condiții Generale de către respectivii Parteneri;

c) rezultatul pozitiv privind verificarea datelor Utilizatorului, efectuată de Prestator;

Partenerul nu poate posta niciun Anunţ în legătură cu care nu are încheiat un contract de intermediere cu clientul sau un acord de publicare scris (inclusiv pe email) din partea acestuia.

5.4. Prin crearea Contului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea mesajelor din sistem și a celor care conțin informații privind serviciile Platformei de agro-licitație pe adresa de e-mail dată.

5.5. Prestatorul poate condiționa prestarea în continuare a Serviciilor de transmiterea de către Utilizator pe adresa sediului Prestatorului a documentelor care confirmă datele oferite de Utilizator în setările Contului acestuia.

5.6. Un Utilizator poate înregistra mai mult de un Cont doar cu acordul prealabil al Prestatorului.

5.7. Utilizatorul este obligat să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele de contact incluse în setările Contului Partenerului.

5.8. Nu sunt permise acțiuni ale Utilizatorului care pot îngreuna sau destabiliza funcționarea platformei de agro-licitație www.agrodata.md.

5.9. Toate materialele, inclusiv elementele grafice, forma și compoziția acestor elemente (layout), mărcile comerciale și alte informații, disponibile pe paginile de internet ale Platformei de Agro-licitație sunt rezervate utilizării exclusive de către Agrodata. Întregul conţinut al agro-licitație, incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea Prestatorului și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală. Preluarea sau descărcarea oricăror materiale, informaţii şi/sau date de pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Prestatorului, este strict interzisă și se pedepseşte conform legilor în vigoare.

5.10. Este strict interzisă orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile în cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.md cu scopul de a fi puse la dispoziția terțelor persoane în cadrul altor platforme de internet sau în afara internetului. Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către Utilizatori a simbolurilor Platformei de Agro-licitație, inclusiv a elementelor grafice, în cadrul propriilor pagini de internet.

5.11. Platforma de agro-licitație www.agrodata.md poate conţine legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Prestatorul nefiind răspunzător și neasumându-şi nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Platforma de Agro-licitație este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Prestatorul nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți la care se face trimitere pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md, Utilizatorul accesează acele website-uri şi/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

5.12 În cazul în care Utilizatorul pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md nu și-a onorat obligațiunile conform acestor termeni și condiții atunci Prestatorul are dreptul de a micșora ratingul Utilizatorului.

5.13 În cazul în care Utilizatorul participant la licitație s-a refuzat de marfa cîștigată în cadrul procesului de licitație pe platforma agro-licitație www.agrodata.md atunci. Utilizatorul are dreptul să nu valideze tranzacția și ulterior să scrie o recenzie cu indicarea motivului de refuz cu dreprul de micșorare a ratingului.

5.14 Plasarea oricărui produs/marfă spre vînzare/cumpărare pe platforma agro-licitație www.agrodata.md este de 20 lei.

5.15 În cadrul petrecerii licitației Utilizatorii care participă la procurarea bunului pe platforma agro-licitație www.agrodata.md au acces doar la Utilizatorul care a plasat oferta de vînzare/cumpărare.

6. Preţuri

6.1. Utilizarea platformei de agro-licitație www.agrodata.md se face contra cost, toate sumele plătibile de către Utilizatori regăsindu-se în Lista de Prețuri.

6.2. La preţurile menţionate în Lista de Preţuri se va adăuga TVA în momentul cînd Prestatorul va deveni platitor de TVA, conform legislaţiei în vigoare.

6.3. Utilizatorul plăteşte pentru prestarea Serviciilor de către Prestator următoarele:

a) Pachet de anunţuri conform opţiunii exprimate direct prin intermediul Contului sau în Condiţiile Speciale, după caz;

b) Servicii suplimentare de promovare, care se regăsesc detaliate la Prestator conform opţiunii exprimate direct prin intermediul Contului sau în Condiţiile Speciale, după caz;

c) Alte servicii oferite de Pestator în cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.md şi accesate de Utilizator, dacă este cazul.

6.6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul şi toate informațiile relevante pentru comandă sunt date, furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

6.7. Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

6.8. Plata pentru Utilizatorii care nu sunt Parteneri se realizează în avans faţă de prestarea Serviciilor, după cum urmează:

Dacă metoda de plată selectată este online, prin card bancar: în MDL, la cursul BNM afișat în pagina de plată;

Dacă metoda de plată selectată este prin transfer bancar: în contul Prestatorului comunicat pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md.

6.9. Plata Serviciilor de către Parteneri este calculată după încheierea Perioadei de Facturare, în funcţie de numărul de Anunțuri postate de Partener în Perioada de Facturare respectivă şi de serviciile accesate. La stabilirea numărului de Anunțuri sunt luate în considerare Anunțurile adăugate în Perioada de Facturare respectivă, precum și acelea a căror valabilitate este prelungită în această perioadă.

6.10. Cu excepţia cazului în care se prevede alt termen de plată în Condiţiile Speciale, plata de către Parteneri pentru serviciile furnizate pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md se face în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care se depășește termenul de plată cu mai mult de 5 zile, Prestatorul are dreptul de a suspenda imediat prestarea Serviciilor către Partener pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md, fără a transmite nicio notificare prealabilă în acest sens Partenerului, iar întreaga sumă reprezentând contravaloarea Serviciilor contractate pentru luna în care s-a depăşit cu 5 zile scadenţa va fi plătită către Prestator cu titlu de clauză penală, indiferent de numărul de anunţuri neepuizate din pachetul contractat sau de Serviciile prestate în luna respective, până la acel moment. În plus, în această situaţie, Prestatorul îşi rezervă dreptul de a dezactiva Contul Partenerului şi de a-l reactiva, la libera sa discreţie, cu plata unei taxe de reactivare cont al cărei cuantum va fi stabilit de Prestator.

6.11. Pentru Serviciile prestate pe platformei de agro-licitație www.agrodata.md către Parteneri, Prestatorul are posibilitatea de a alege între a emite facturi în format PDF (Portable Document Format), într-un mod care să nu permită modificarea datelor facturii, trimise direct în contul Partenerului, sau a trimite Partenerului facturi pe suport hârtie. Prestatorul își rezervă posibilitatea de a utiliza orice soluții tehnice sau organizaționale considerate necesare sau impuse de legislaţie având ca scop asigurarea autenticității provenienței și integralității conținutului facturilor transmise direct în Contul Partenerului.

6.12 Comisionul pentru participarea la licitație pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md nu se restituie.

7. Răspundere

7.1. Este răspunderea integrală a Utilizatorului ca orice Anunț postat de acesta să nu încalce prevederile legii și regulile prevăzute în aceşti Termeni și Condiții Generale. De asemenea, Utilizatorul este singurul responsabil de conformitatea conținutului Anunțului cu starea de fapt și juridică reală a bunului agro obiect al Anunţului.

7.2. Prestatorul nu poartă nici o răspundere pentru conținutul Anunțurilor, pentru comportamentul Utilizatorilor şi/sau al cocontractanţilor sau colaboratorilor acestora și pentru corectitudinea sau acuratețea Anunțurilor formulate.

7.3. În toate cazurile, răspunderea Prestatorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Serviciilor este limitată la valoarea sumelor plătite efectiv de Utilizator ca şi contravaloare a prestării Serviciilor, cu excepţia cazului în care Utilizatorul dovedeşte că Prestatorul i-a adus un prejudiciu material direct prin săvârşirea unei fapte cu intenţie sau culpă gravă. Această clauză a fost acceptată expres de către Utilizator.

7.4. Prestatorul nu poartă răspundere pentru procesul de oferte, negociere, încheiere, rezoluțiune a contractelor între Utilizatoriiplatformei de agro-licitație www.agrodata.md.

7.5. Prestatorul nu poartă nici o răspundere juridică sau materială vizavi de petrecerea licitațiilorîn cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.md

7.6 Prestatorul nu poartă răspundere de relațiile juridice, economice a Utilizatorilor în cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.md.

7.7 Toate relațiile între Utilizatorii platformei de agro-licitație www.agrodata.md sunt regelementare de prevederile legislației în vigoare.

8. Rezoluțiunea contractului

8.1. Ca regulă, relaţia contractuală dintre Utilizator şi Prestator se încheie pentru o perioadă de 30 de zile şi ulterior se reînnoiește automat cu perioade succesive de câte 30 de zile.

8.2. Un Utilizator (altul decât Partener) poate denunţa unilateral contractul prin dezactivarea Contului, cu plata la zi a sumelor datorate pentru prestarea Serviciilor.

8.3. Un Partener poate denunţa unilateral contractul cu un preaviz trimis Prestatorului prin e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de cel puţin o lună în cazul contractelor pe o perioadă mai mare de 1 an (dacă este cazul) şi cu cel puțin 10 zile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai scurtă de 1 an. Perioada de preaviz începe să curgă  din ziua următoare emiterii facturii pentru Perioada de Facturare pe parcursul căreia a fost notificată denunţarea.

8.4. Contractul poate fi rezoluționat de către Utilizator în conformitate cu următoarele reguli:

dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezoluționa Contractul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezentele reglementări;

ștergerea unui cont este posibilă prin:

selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului

expedierea unei cereri de rezoluțiune la adresa email: vec.development@gmail.com 

expedierii unei declarații de rezoluțiune în scris la adresa fizică a Prestatorului;

odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între Prestator și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;

rezoluțiunea contractului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile. Prestatorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;

8.5 După ștergerea Contului sau încetarea contractului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării platformei de agro-licitație www.agrodata.md

8.6Prestatorul poate denunţa unilateral contractul cu un Partener cu un preaviz trimis acestuia direct în Cont, pe e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin o lună în cazul contractelor pe o perioadă mai mare de 1 an (dacă este cazul) şi cu cel puțin 10 zile în cazul contractelor pe o perioadă mai scurtă de 1 an înainte de data la care încetarea contractului devine efectivă. Partenerul declară că a acceptat expres această clauză.

8.7Prestatorul are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea de Servicii în cadrul platformei de agro-licitație www.agrodata.mdsau de a declara rezoluționat contractul încheiat cu orice Utilizator şi de a-i dezactiva Contul în cazul în care acesta încalcă dispozițiile Termenilor si Condițiilor Generale şi/sau ale Condiţiilor Speciale.

8.8. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

8.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 3.15. de mai sus, nu afectează dreptul Utilizatorului de a depune o plângere în conformitate cu articolul 9 din prezentul document.

8.10. Contractul poate fi rezoluționat de către Utilizatorul profesionist, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 8.4. de mai sus, în absența acceptării modificărilor prezentului document (i.e. Termeni și Condiții Generale), despre care Utilizatorul va fi informat în conformitate cu procedura de la punctul 10.2. de mai jos. În acest caz, pentru a înceta Contractul, Utilizatorul profesionist va notifica Prestatorul imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost notificate modificările. Încetarea Contractului de către Utilizatorul profesionist, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de la notificarea transmisă de acesta, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

9. Dispoziții privind sesizările

9.1. Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către Prestator a Serviciilor într-un termen de 7 zile de la postarea Anunțului.

9.2. Reclamațiile vor fi comunicate către Prestator prin intermediul formularului de contact disponibil pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md sau în scris la adresa sediului Prestatorului.

9.3. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării lor.

10. Reclamații ale Utilizatorilor și mediere

10.1. Un Utilizator profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:

pretinsa nerespectare de către Prestator a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;

prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea platformei de agro-licitație, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Prestator;

întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Prestator, de natură să afecteze situația Utilizatorului ;

blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul sau blocarea Contului Utilizatorului, în conformitate cu punctul 3.13 și următoarele din prezentul document.

10.2.  Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea “Contacteaza-ne” disponibilă în platforma de agro-licitație www.agrodata.md, în cadrul “Formularului de contact”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor conform reglementării”, vizat de prezenta secțiune sau în scris, la adresa Prestatorului. În cuprinsul reclamației, Utilizatorul va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită Prestatorului să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

10.3. Dispozițiile articolului 9.2. de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

10.4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferențelor care apar între acesta și Prestator, în legătură cu serviciile furnizate de Prestator, inclusiv pentru diferențele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 10.1. de mai sus. Prestatorul va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute.

10.5. Utilizatorul poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.

10.6. Opțiunea medierii este voluntară. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul.

11. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale

11.1. Termenii și Condițiile Generale pot fi modificaţi oricând de către Prestator. Modificările și informaţiile privind valabilitatea acestora sunt postate de Prestator pe platforma de agro-licitație www.agrodata.md. Suplimentar, Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică.

11.2. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale vor intra în vigoare la data indicată de Prestator, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care sunt transmise pe cale electronică Utilizatorilor (prin e-mail şi/sau direct în Cont), cu rezerva că modificarea Listei de Prețuri care afectează nivelul abonamentului sau a serviciilor suplimentare intră în vigoare la începutul Perioadei de Facturare imediat următoare datei postării modificărilor, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea Utilizatorului. Utilizatorul care nu acceptă modificările poate rezilia contractul prin trimiterea unei comunicări în acest sens către Prestator înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Dacă Utilizatorul nu a trimis nicio comunicare privind rezilierea contractului până la intrarea în vigoare a modificărilor, se consideră că a acceptat integral modificările Termenilor și Condițiilor Generale (inclusiv Lista de Prețuri). După momentul intrării în vigoare a modificărilor, la prima logare pe Platforma de Agro-licitație. Utilizatorul va fi din nou notificat cu privire la modificările Termenilor și Condițiilor Generale. Logarea si postarea pe site înseamnă acceptarea modificărilor respective. Ca acceptare a modificărilor se consideră, de asemenea, reînnoirea automată sau orice editare a Anunțurilor realizată sau solicitată de Utilizator ulterioară datei de la care se aplică modificările, chiar dacă acesta a avut loc fără logarea pe Platforma de Agro-licitație.

Legea aplicabilă. Litigii

Termenii și Condițiile, precum și raportul juridic dintre Prestator şi Utilizator se supun legilor Republicii moldova. Orice litigiu între părţi va fi soluționat de instanțele de judecată competente din Republica Moldova

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea de către Prestator datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului/Contului se face respectând următoarele principii:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-o modalitate legală, echitabilă și transparentă în raport cu utilizatorii,

Datele cu caracter personal se colectează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri,

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior,

Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare,

Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior,

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condiții de securitate, asigurându-se astfel un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestora.

Respectarea principiilor prevăzute la literele a) –f) de mai sus trebuie demonstrată, sens în care regulile și cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie documentate.

Prestatorul va prelucra doar acele date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și strict necesare pentru scopurile de prelucrare identificate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri, pe care ți le vom prezenta întotdeauna în mod specific și explicit, de principiu, prin intermediul Notelor de Informare, sau prin orice alte mijloace care sunt folosite pentru a asigura informarea utilizatorilor (e.g., afișe, simboluri etc.):

identificarea ta pentru a-ți putea furniza accesul în cont, precum și prestarea către tine a serviciilor furnizate de Cont (i.e., utilizarea funcțiilor Contului),

contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații ( fără a avea o natură de marketing),

crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătății serviciile,

transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru care ne-ai acordat consimțământul la momentul descărcării realizării Contului, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor, ale noastre, dar și ale Partenerilor; transmiterea mesajelor de marketing se poate realiza atât ca urmare a creării și analizării de profiluri, cât și independent de aceasta,

realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a clientelei, precum și realizarea de sondaje,

efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor noastre,

arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care suntem parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor noastre, precum și realizarea de audituri sau investigații ,

INFORMARE

De fiecare dată când vom obține de la tine date cu caracter personal sau vom obține datele tale de la alte entități, te vom informa cu privire la aspecte ce țin de:

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal,

tipul respectivelor date,

scopurile de prelucrare,

temeiurile de prelucrare,

necesitatea prelucrării ca urmare a unei prevederi legale/executării unui contract, precum și consecințele refuzului tău,

durata pentru care stocăm aceste date și

drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

ACCESUL LA DATELE TALE

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site),

Furnizori de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing,

Vom impune contractual acestor entități ca acestea precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod  împotriva distrugerii, pierderii, modificării nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

În plus, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului, contul tău este protejat de parolă. Vom depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi.

În cazurile prevăzute de lege în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, vom informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

ACURATEAȚEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de actualizare a acestora. Astfel, luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

PERIOADA DE STOCARE

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pe perioada până când îți vei manifesta dreptul la opoziție și vei solicita ștergerea/dezactivarea contului de utilizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a clienților și utilizatorilor, se efectuează pe perioada este activ contul deschis pe pagina www.agrodata.md.

La expirarea termenelor menționate, datele din sistemul de evidență clienților și utilizatorilor sunt păstrate în formă arhivată în mod automat pe o perioada de 2 (doi) ani, ulterior fiind supuse distrugerii.

După momentul în care alegi să îți ștergi contul, datele tale vor fi stocate de către Prestator pentru o perioada adițională de 2 ani, în interesul nostru legitim de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unui potențial proces judiciar sau investigații penale derulate, reclamații, etc. în care Prestatorular putea avea calitate de parte vătămată sau ar fi obligată prin lege de a elibera anumite date personale la care are acces.

În ceea ce privește istoricul comenzilor efectuate, acesta se va păstra timp de 30 zile, după care va fi șters în mod automat, după fiecare comandă.

DREPTURILE TALE

În calitate de utilizator al Site-ului/Contului, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem în raport cu tine:

Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, vom elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate.

Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

De asemenea, îți poți modifica oricând datele tale, prin secțiunea „Contul meu”, urmată de acțiunea de „Setări cont”, ai acces la setul său de date cu caracter personal, pe care îl poți modifica oricând.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea noastră ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:

datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;

prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală;

datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revin.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:

Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri).

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către noi. Plângerea se va depune la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. („CNPDCP”),

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Pentru a-ți exercita dreptul la retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va fi necesar să formulezi o cerere în acest sens, în formă liberă, și să o expediezi la adresa electronică [email protected].Îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

De asemenea, oricând ai posibilitatea de a-ți retrage consimțământul în privința marketing-ului direct, manifestat prin primirea la numărul de telefon sau adresa electronică indicate a diferitor mesaje promoționale sau cu scop de informare. Vei urma aceeași procedură, formulând o cerere și o vei expedia la adresa [email protected].

Cu ocazia accesării site-ului nostru, independent de înregistrarea în Cont, vom prelucra următoarele date publice despre IP-ul tău: adresa IP, tipul browser-ului, tipul de calculator folosit și sistemul de utilizare, data și ora accesării, precum și locația. Tot ca urmare a utilizării Site-ului, cu acordul tău expres, plasăm pe calculatorul tău modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare, pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile Site-ului nostru, precum și să furnizăm, protejăm și să îmbunătățim serviciile Site-ului. Mai multe informații despre modulele cookies, poți găsi în Politica de Cookies disponibilă la www.agrodata.md/cookies

MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost redactată la data de 25 august 2022

Ne rezervăm dreptul de a revizui și actualiza aceasta Politică Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, în orice moment.

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Politicii Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.